Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Sao phải thế..?


         Cuộc đời là những bài ca
Cho tình thêm đẹp cho ta yêu người
          Nỗi niềm chất chứa tâm can
Thế gian ai chẳng đôi lần sầu đau..!
        Kiếp người được mấy xuân đâu?
Cớ sao chẳng sống vì nhau hỡi người
        Mai này dẫu có xa xôi
Than thân trách phận đơn côi được gì?
        Lưng tròng lệ ngấn bờ mi
Cũng là ly biệt chia đôi khung trời..!

                  ¥ vũ việt vương ¥
     

1 nhận xét: