Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

theme blog

</style>

<a href="http://vn.360plus.yahoo.com/luongson-bac" style="text-decoration:none;font-weight:bold;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;line-height:21px;text-align:left;"><font color="#ffff00"><font color="#ffff00" size="5">Cảm ơn đời mỗi mai thức dậy ...Ta buồn gặm nhấm những niềm đau...!</font></font></a>

<style>
#w-profile-card .status .text{color:#FFFF33;}
</style>
<style>
#widget-recentComment li time{font-size:0px;}
</style><style>
#widget-recentPost li time{font-size:0px;}
</style>


<div class="sandbox"><br><div id="divAdRight" style="left:450px;WIDTH:0px;POSITION:absolute;TOP:70px;"><br><p>
<style type="text/css"></style><style>#widget-recentVisitor .bd .ico, #widget-recentComment li time, #widget-recentPost li time {display:none;}#widget-recentVisitor .bd li{width:60px;margin-left:10px;}</style>


<style>Phàn chũ bài viết và ảnh{}#asb-menu li.first, #asb-menu li.current a, #asb-menu li{border:0;background:url(http://i1158.photobucket.com/albums/p605/huandrums3/bton_3.gif) no-repeat;}</style></div></div>
<style>body{background:transparent url(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/275/275067k4a1ryw7d4.gif) top center fixed;}</style>


<br><div style="text-align:center;" id="main"><a href="http://blog.yahoo.com/luongson-bac/articles" target="_blank"><img style="width:112px;height:71px;" src="http://i819.photobucket.com/albums/zz116/xulanh_hp/vn-flag11.gif" alt="Photobucket" border="0"></a><br><span style="font-weight:bold;font-family:Verdana;color:#ff0000;">VIỆT NAM</span></div><br><br><a href="http://blog.yahoo.com/luongson-bac/articles/page/1" target="_blank"><img title="Trao &#x000110;&#x001ed5;i LoGo Li&#xea;n K&#x001ebf;t li&#xea;n h&#x001ec7; nick name : vu_tuanvu2103" src="http://a.imageshack.us/img580/5865/bandovietnam.jpg" border="0" alt="LOGO" width="280" height="285"></a>
<p align="center"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://www.clocklink.com/clocks/0009-dkbrown.swf?TimeZone=VietNam_HoChiMinhCity" width="142" height="142" wmode="transparent"></embed></p>

<style type="text/css">/*ins avatar*/#w-profile-img-root{background:url(http://a.imageshack.us/img831/461/avata.png) center no-repeat;height:300px;}
#w-profile-img-ctn img{height:0px;width:0px;}</style>
<style>cuoi{}#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://a.imageshack.us/img408/4653/chantuong.jpg) repeat center;height:600px;width:970px;margin-top:30px;}#ft p {margin-bottom:0px;}#ft li .divider {display:none;}</style>
<style type="text/css">/*ins ion */#widget-recentPost .bd ul li, #widget-recentComment .bd ul.force-wrap li{list-style-image:url(http://a.imageshack.us/img192/8108/lua.gif);}#widget-category .bd ul li.clrfix a .ico{background:no-repeat;}</style>


<a href="http://blog.yahoo.com/luongson_bac/articles" style="text-decoration:none;font-weight:bold;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;line-height:21px;text-align:left;"><font color="#ffff00"><font color="#ffff00" size="5">Trẻ không siêng năng già mới biết khổ .Khổ phải phấn đấu Khó phải vươn lên mệt nhọc trôi qua đô la sẽ tới.Tôi chỉ có 1 ước mơ nho nhỏ là 1USD=1VND.......!</font></font></a>


<style>#article-single{background:url(http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/saolaplanh.gif) repeat;}</style>
<style>#article-supplement {background:url(http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/saolaplanh.gif) repeat;}</style><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/luongson-bac/" target="_blank"><img title="K&#x001ebf;t N&#x001ed1;i B&#x001ea1;n B&#xe8; Kh&#x001eaf;p N&#x000103;m Ch&#xe2;u" src="http://a.imageshack.us/img263/6646/22191730.png" border="0" alt="LOGO" width="240" height="300"><br>
<a href="http://vn.360plus.yahoo.com/luongson-bac/article?mid=9102" target="_blank"><img src="http://i1081.photobucket.com/albums/j350/bangchucaibang/dangkye-1.png" title="&#x000110;&#x000103;ng k&#xed;"></a>

<a href="http://vn.360plus.yahoo.com/luongson-bac/article?mid=9148&prev=9102&next=8980" target="_blank"><img src="http://i1081.photobucket.com/albums/j350/bangchucaibang/thanhvien-1.png" title="Th&#xe0;nh vi&#xea;n"></a></a>


<style>#comment-list .comment-reply {background:url(http://a.imageshack.us/img13/395/nenden.jpg);}</style>

<style>#article-list, pagination-bottom, #emotion-carousel {background:url(http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/saolaplanh.gif) repeat;}</style>


<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/NCoblLQJclk&hl=en&fs=1&autoplay=0;loop=1;repeat=1" width="1" align="middle" height="1">

<style>
#article-bottom-nav {background:url(http://a.imageshack.us/img13/395/nenden.jpg) no-repeat;}
</style>

<style>.yui-b .sidebar{background:url(http://a.imageshack.us/img13/395/nenden.jpg) repeat;}
</style><style>
#widget-recentPost li time{font-size:0px;}
</style><style>
#widget-recentComment li time{font-size:0px;}
</style><style>a:hover{background-image:url(http://a.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}</style>

<style>body {background-image:url(http://a.imageshack.us/img545/9929/17923379.jpg);background-attachment:fixed;}</style>


<style>
#article-single .article-ft{background:url(http://a.imageshack.us/img204/6760/chukyb.jpg) no-repeat center;height:60px;}
</style>
<style>body{color:#52F3FF;}</style><style>body{color:#52F3FF;font-style:italic;}</style><style>#article-single.article .title{font-size:15px;color:#52F3FF;text-decoration:blink;}</style>
<style>.yui-b .sidebar{font-size:15px;color:#52F3FF;}
</style>
<style>
a {color:#52F3FF;}
</style>
<style>#article-supplement{font-size:15px;color:#5FFB17;}</style><style>#comment-list .comment-reply {font-size:17px;color:#52F3FF;}</style>
<style>
#w-profile-card .status .text{color:#FFFF00;}
</style><style>TẠO NỀN CHO Ô VIẾT TRẢ LỜI COMMENT {}#comment-list .comment-reply {background:url(http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User11055/SDDblogYahoo_-_nen1_-_DEN.jpg);}</style>
<style>.yui-b .sidebar{background:url(http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/vuvietvuong.gif) repeat;}
</style>

<style>body{font-family:Times New Roman;font-size:15px;color:#52F3FF;font-style:italic;}</style><style>
#widget-recentPost li time{font-size:0px;}
</style>
<style>
#widget-recentComment li time{font-size:0px;}
</style>
<style>#article-listing .article{border-top:hidden;background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Tag/41.gif) no-repeat bottom center;}
</style><style>
#article-list, pagination-bottom, #emotion-carousel
{background:url(http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/saolaplanh.gif) repeat;}
</style>
<style>
#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav{background:url(http://s1215.photobucket.com/albums/cc504/nguyen_kieuvn937/vietvuong.gif) repeat;}
</style>
<style type="text/css">#asb-header-ctn{background:url(http://a.imageshack.us/img33/9400/95908614.jpg) center top no-repeat;height:500px;width:970px;}

#asb-header-ctn img{height:0px;width:0px;}</style>
<style>html {background-image:url(http://a.imageshack.us/img545/9929/17923379.jpg);}html {background-position:center top;background-repeat:repeat;}</style>

<style>#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://a.imageshack.us/img408/4653/chantuong.jpg) repeat center;height:540px;width:970px;margin-top:30px;}#ft p {margin-bottom:0px;}#ft li .divider {display:none;}</style>


<style>#article-supplement{font-size:17px;color:#00FF00;}</style><style>#comment-list .comment-reply {font-size:17px;color:#B1FB17;}</style><style>
a {color:#00FF00;}
</style>

<style>.yui-b .sidebar{font-size:15px;color:#00FF00;}
</style>
<style>
a {color:#00FF00;}
</style>


<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://info.info.info.info.info-info-info-info-info.info/logo.swf?id=737939_2&ln=fr&ln%20=de" wmode="transparent" width="180px" height="280px"></embed><style>#ygubcmt .ft {background-image:url(http://a.imageshack.us/img203/9196/potstop.jpg);height:330px;border:2px ouset #DF01D7;}--></style>

<style>#article-bottom-nav {margin-top:0px;background:transparent url(http://i1251.photobucket.com/albums/hh552/vu_tuanvu2103/_33_1_1.gif) no-repeat left;height:450px;width:711px;border:0px;}</style>

1 nhận xét: