Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đơì Phong Ba

                
         Bao năm lưu lạc xứ người
Thăng trầm vinh nhục ngậm cươì tìm vui
        Tuyết rơi lòng bỗng ngậm ngùi
Nhìn đơì hiu quạnh ngủ vuì bâý lâu
       Đêm đêm bên ánh dèn dầu
Trông về đất Mẹ bạc đâù nhớ thương

              강 원도 20/03/2013
                    việt vươngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét