Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Nấm mồ tình ảo online

                              Nấm mồ tình ảo online
                  Mà sao ai cũng vướng vào chẳng ra
                             Tình ơi tình đến tình xa
                         Biết rồi sao vẫn xa đà tình on
                           Mỗi ngày vẫn chạy lon ton
                   Mang bao tâm sự viết tròn tên nhau
                          Vướng rồi mới thấy tình sầu
                       Online tình ảo mỗi câu đều thừa
                            Thế nên mới có ngày xưa
                     Em mà có chết anh thừa cưới ngay
                            Vắng em sẽ có cô này
                    Cô kia anh nhớ cô này anh thương
                            Anh đây đã trót vấn vương
                      Mỗi cô mỗi vẻ anh thương vậy mà
                            Ai mà có trót thương ta
                      Ta thời thương lại ấy mà người ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét