Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Vạn Thắng Vương

                        Niên thời nghé ngọ lưng trâu
               Cùng bầy trẻ dại cờ lau tung hoành
                       Lớn lên xây dựng cơ  đồ
                Mười hai sứ loạn ngả ô quy  hàng
                      Sơn hà chung mối từ đây
                Quốc an dân thái tối ngày an vui
                      Đồng quê  lại rộn tiếng  cười
                 Bao la bát ngát  xanh tươi một màu
                      Uy  danh vang dội đất  trời
                Người Việt muôn thuở đời đời nhớ công
                      Mở ra triều  đại oai hùng
               Bắc  phương nể phục người hùng trời Nam
                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét