Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Chân Tường & Chân Tình

                                                                        Mười thương
Một thương mũ phớt hiên ngang
Hai thương điếu thuốc ngang tàng trên môi
Ba thương kiểu đứng dáng ngồi
Bốn thương giọng nói môi cười rất duyên
Năm thương anh rất chính chuyên
Sáu thương đôi mắt nai hiền đáng yêu
Bảy thương trông cứ kiêu kiêu
Tám thương chúm chím môi yêu nụ hồng
Chín thương là "lính phòng không"
Mười thương thơ phú hào hùng tuyệt hay
 
Chân Tình
 
                                                                                      Mười Thương
 
                                                                       một thương em quá dịu dàng
                                                                  hai thương ngoảnh mặt nhớ nàng ở quê
                                                                        ba thương hai nửa tràn trề
                                                                  bốn yêu giọng nói vọng về từ xa
                                                                          năm thương nhung nhớ thiết tha
                                                                  sáu thương màu mắt hoa cà chiều hôm
                                                                        bảy thương tha thướt êm đềm
                                                               tám thương dáng ngọc bên thềm quay t
                                                                       chín thương thơ dệt mộng mơ
                                                                 mười thương chân tình em đó anh say
 
                                                                                     Chân Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét