Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Tự Bạch

 Họ tên   :
        
                              Tên  tôi  Cha đặt rất  vần
                      Phong vân  vũ trụ một phần tên tôi
                               Tuốt gươm bảo vệ sơn hà
                      Ngàn năm  Đất Việt đậm  đà sử ngâm
                               Cơ  đồ đế  nghiệp là đây
                       Tên  tôi ôm cả Giang Sơn vào lòng

ngày sinh
                  bao người ngã xuống giữ  Quê
                Hàng năm ngày đó  thê  nương não lòng

Năm sinh:
               xuân về trên đóa tầm xuân
                 một  bông ngã giá tám hai ngìn đồng

nghề nghiệp:

                         cuộc  đời lăn lộn phong xương
                  lấy bằng  tốt nghiệp đời thường học thêm
                          bao năm bán sức lấy công
                   mai  này không biết ngóng trông nghề nào
                        ( 1 nghề thì sống  đống nghề thì toi
)
Tình  Yêu:
                          Anh tôi  bảo với  tôi rằng
                mau mau mà kiếm một nửa  hằng  mong
                           Thu về  gió lạnh đìu hiu
                Có  người tâm sự  cho vui cuộc đời
Quê :
                      Sông Hồng  thơ mộng uốn quanh
               Làng tôi ngay đó mái tranh thả hồn
                       Quê  tôi cả nước hướng về
                Ngàn năm kỷ niệm lời thề Cha Ông
                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét