Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Nhớ.......!

Đời
 

           Ngồi  buồn mà nghĩ tha hương
Khi  vui vui lắm  buồn tênh lại cười
           Kiếp sau xin chớ tha phương
Làm người ở lại giữ hồn quê hương
           Giữa   quê  ta hát ta hò
Phiêu  du  ta bước thấy  đời ung dung...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét