Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đời..........!


    Đời ....................!

cuộc đời đẹp tựa ánh sao
mà ta cũng đã chiêm bao mấy lần
ước mơ bát gạo trắng ngần
cơm no áo đủ đỡ đần mẹ cha
đời ta sóng gió phong ba
cô đơn xứ lạ mà ta thương mình
đêm đêm nhớ một bóng hình
giật mình tỉnh mộng thấy tình bơ vơ
nhận ra đời chẳng như mơ
buồn thương nắng đọng rót thơ vào lòng
lệ cay tuôn chảy dòng dòng
mộng mơ thôi hết ...!một lòng hồi hương


              * Vũ Việt Vương *

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét