Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Xa Quê Thủy Tinh Tặng

Thuỷ Tinh tặng Chân Tình
   

   
 
   Đêm buồn nhớ Mẹ của con
Lang thang đưa mắt kiếm tìm bóng cha
     Ngày  đi Cha Mẹ đã già
Đưa tay vẫy vẫy con chào Cha yêu
    Cha Mẹ muốn nói bao điều
Con ơi gắng nhé nơi xa nhớ về

..............................................
 Con gục đầu lên gối nhớ Cha yêu
 Nước mắt lăn dài đôi môi mặn chát
 Thuyền con trôi dạt nơi xa xôi
 Con nào biết bóng cha dời xa mãi
 Nơi xứ lạ con sống đời phiêu dạt

 Dẫu xa quê con luôn nhớ Mẹ hiền
  Mười năm lưu lạc nơi viễn xứ
  Tìm đâu ra hình bóng cha yêu
 Đã vĩnh viễn ra đi không từ giã
 Cha yêu ơi con bên này đói lả 
Đói tình thương thèm Cha Mẹ vỗ về
Đốt nén nhang gửi tình thương vào đất
 Hôn đất lạnh Cha ơi con trở về
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét