Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

'' Nước Việt Nòi Giống Lạc Hồng '' --

 Ngàn Năm Oai Hùng

(Việt Nam Tuy Bé Nhưng mà Khó Chơi)
 
    Trời Nam sáng mãi muôn đời
Kiêu hùng anh dũng đậm lời sử ca
     Hào hùng truyền thống Ông Cha
Ngàn năm bất diệt dân ta một lòng
     Hùng Vương dựng nước Văn Lang
Khai sơn phá thạch ca vang muôn lời
     Ba ngàn năm mãi sáng ngời
Mười tám triều đại để đời noi gương
     Trưng Vương hiệu triệu muôn phương
Dựng cờ giữ nước đuổi phường xâm lăng
     Mở đầu trang sử huy hoàng
Giữ nền độc lập non sông vững vàng
     Mấy ai sánh được Trưng Vương
Ngoài người phụ nữ kiên cường Triệu Trinh
    Sinh thời binh lửa điêu linh
Một lòng yêu nước khởi binh giết thù
    Xa trường voi chiến dẫn đầu
Vua bà uy vũ Hán Tàu sợ chi...
       Đông Ngô nước mạnh người đông
Tôn Quyền còn đó làm gì được ta ..?
    Ngàn năm còn mãi thiết tha
Lời thề còn đó Đình Nghệ dương cao
    Ba ngàn nghĩa tử bảnh bao
Mưu đồ đại nghiệp ước ao thanh bình
    Ngô Quyền nghĩa tử thâm tình
Bạch Đằng dậy sóng dân mình tự do
    Lý triều dệt những ước mơ
Rời đô kiến nghiệp với bao mộng vàng
     Bình Chiêm phạt tống thành công
Nam Quốc Sơn Hà Tể Tướng Tuyên ngôn
     Ngàn sau sử thắm mãi còn
Tên người Thường Kiệt vàng son muôn đời
     Hừng đông Đại Việt rạng ngời
Ba lần đại thắng đuổi bày giặc Nguyên
     Giữ hồn sông núi vẹn nguyên
Tự tôn dân tộc thiêng liêng Tiên - Rồng...
      Vinh danh chiến tướng Lạc Hồng
Muôn vàn gian khổ một lòng sắc son
      Vua Tôi quyết tử cùng Non
Đông A ngời sáng trí nhân Tiều Trần
      Trần Vương Hưng Đạo tướng thần
Văn thao võ lược nghĩa nhân tận tình 
       Xả thân phò Chúa anh minh
Cứu nguy xã tắc quên mình vì Dân
       Cam vàng bến ngự Bình Than 
Trên tay Quốc Toản '' nát '' còn chẳng hay
       Cờ vàng sáu chữ tung bay
Hiên ngang phấp phới bao vây giặc tàn
       ''Phá cường địch , báo hoàng ân''
Đi vào huyền thoại dân gian ngàn đời
       Sông Hồng sóng vọng vang trời
Thiếu niên đánh giặc người người tụng ca
       Giặc Nguyên gian ác hung tà
Trí trai không nản nguyện ra chiến trường
      Chiến bào nhuộm thắm muôn phương
Không màng sinh tử đuổi phường hung nô
       Trần Bình Trọng dòng họ Ngô
Trung Quân ái Quốc đi vào sử xanh 
       Thiên Mạc hùng cứ đại danh
Câu Liêm thành nổi hùng anh giữa trời
       Vài ngàn Thánh Dực rạng ngời
Đón đầu chục vạn chẳng thời sợ run
       Giặc Nguyên kinh hãi hoảng hồn 
Nhìn nhau ngơ ngác thua còn phục uy
        Viện binh giặc đến trùng vây
Trước giờ quân Việt rút lui an toàn 
        Bình Trọng chiến thuật khôn ngoan
Điều binh lui tiến bạt  ngàn giặc Nguyên
        Hết lòng gìn giữ bình yên
Tâm thừa lực mỏng thua trên thế thắng
        Giặc kia ngon ngột dụ hàng
Nhưng sao lay nổi anh hùng trời Nam
        ''Ta thà làm quỷ nước Nam.....''
Muôn đời bất diệt trí tâm của người
        Đầu rơi trí chẳng có rơi
Hai ba xuân lẻ cho đời noi gương
        Trường ca trên đất Quê Hương
Anh hùng cái thế can trường sục sôi
Lam Sơn khí phách dậy trời
Cờ đào tươi thắm rạng ngời ánh dương
Đây Lê Lợi trang dũng tướng
Nam Bình Tây Đô phá cường Chi Lăng
Điều hùng binh từ muôn phương
Tướng nhà giặc Minh  Liễu Thăng bỏ mình
Trận Bồ Đằng giặc thất kinh
Lê Lợi trời Nam dựng binh tài tình
Thân chinh ngự giá phạt Minh
Chúc Động, Tốt Động quan Minh tan tành
Ngàn năm còn mãi lưu danh
Con tim yêu nước sử xanh chói lòa
Tây Sơn đại nghĩa nhân hòa ...
Lưu danh thiên cổ đậm đà oai danh
        Hùng binh mấy đạo tung hoành 
Trong bình nội chiến , phá thành Xiêm La
        Rạch Rầm Xoài Mút hùng ca
Tạc vào sông núi dân ta tự hào
        Tây sơn cờ thắm bay cao
Dáng vua uy vũ ngàn sao soi đường 
         Xuân về khắp nẻo Quê Hương 
Thăng Long chờ đón Quang Trung người về 
        Tuốt gươm tướng sĩ nguyện thề
Giết bày Thanh tặc đuổi về Bắc phương 
        Hạ hồi máu nhuộm chiến trường 
Địch quân tan tác Trương Sầm phơi thây
        Gò đống Đa vẫn còn đây
Như ngàn chiến tướng trùng vây quân thù
        Tôn Sĩ Nghị kẻ thất phu
Nhát gan đảo ngũ qua cầu cắt phao 
         Sông Hồng sóng giận dâng cao
Cuốn phăng Thanh tặc với bao tự hào
         Quân dân nô nức đón chào
Ngày vui đại thắng ước ao bao ngày 
         
                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét