Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Nỗi buồn đêm thâu

Cảm thấy vô dụng......sex sềnh sệc.....

            Nỗi buồn canh thâu

     Đêm nay lại thấy buồn buồn
Nhìn hoa tơi tả nge hồn tái tê
     Phong ba một thuở ê trề....
Tương lai mù mịt đường về xa xăm....
     Bao năm rong ruổi kiếm tìm
Mà sao chết lặng con tim ngủ vùi
      Tàn canh đêm trắng bùi ngùi
Chơi vơi nỗi nhớ mắt môi hao gày
       Nâng lên uống cạn ly này
Mồ hôi ,máu đỏ đổ đầy tháng năm
       Nổi trôi mấy chập thăng trầm
Số không tròn trĩnh rồi lâm vũng lầy
       Bòng bong một mớ còn đây
Là tâm là trí đắng cay muôn phần
       Tình thân xa mấy cũng gần
Mà sao lạc lõng ...một thân với đời
       Ngước lên cất tiếng hỏi trời
Lặng câm chết đứng nhìn đời sầu đau....

          Vũ Việt Vương

1 nhận xét: