Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Gieo quẻ cho mình

Gieo Quỏe Cho Mình

Hải Trung Kim Dòng Bạch Đế
Họ ... tên .... sinh về trời sáng
Tám năm Ất Sửu cơ hàng
Trời quen đất lạ tha hương xứ người
Hiên ngang đứng giữa đất trời
Văn tài võ lược nhầm thời chẳng oai
Cuộc đời còn lắm oan sai
Hiền lành ăn ở nên trời thương thay
Gian nan chua chát đắng cay
Mưa thuận gió hòa lại say môi cười..
Năm nay niên vận tả tơi
Hao tài tốn bạc ngậm cười tìm vui
Bạn bè phản chắc dập vùi
Là cung mạng khổ trời xui thôi đành
Năm nay công việc chẳng thành
Tiền tiêu đủ túi chẳng dành được bao
Tình duyên thi rất ngọt ngào
Gặp người hợp tính lên tơ mộng vàng
Sơn Lâm nữ chúa là nàng
Uyên ương sánh bước chung đường trăm năm
Trung niên thi ít thăng trầm
Làm len sự nghiệp ấm êm muôn bề
Cơ đồ tổ nghiệp chẳng hề
Thân tự lập thân đuề huề niềm vui
Hậu vận rạng rỡ ngời ngời
Con đàn cháu đống của rơi của thừa
Bảy mươi niên thọ là vừa
Số trời đã định cho ta cả rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét