Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tiếc

****Tiếc...!****
Hoa tàn trên lá còn xanh
Dư âm hương sắc cũng nhanh phai tàn
Xuân đi " Lộc" tiếc vô vàn
Chim buồn buông tiếng ái oan ngập trời
Thời gian hoang dại nửa vời
Xuân thì mấy chốc ai đời luyến thương
Gió đưa mây đến muôn phương
Ngơ ngác  nhìn lại tơ vương thuở nào ..?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét